Jan Goijaerts nieuwe gildekoning

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel, heeft sinds zondag 26 september, weer een nieuwe Gildekoning. Het was Jan Goijaerts, die na 117 schoten het laatste stukje hout van de vogel naar beneden wist te halen. Diaken Mari v/d Heijden, en tevens gildebroeder, heeft op de gildeaccommodatie de houten vogel ingezegend en vervolgens een kort gebed gehouden. De gildeleden liepen in optocht naar de schutsboom waar de houten vogel op werd geplaatst door de oude Koning, Arno Verbakel . Vervolgens werd het gildelied gezongen. Nadat de versiersels van de oude Koning werden afgehangen, was het tijd voor het vrijen van de schutsboom. Dit gebeurde door burgemeester Kees van Rooij, namens het wereldlijke gezag , Diaken Mari van der Heijden, namens het kerkelijke gezag en beschermvrouwe Jetty Eugster van Bergeijk. Na het vrijen van de schutsboom konden de gildeleden voor de Koningstitel gaan schieten. Nadat er verschillende rondes voorbij waren begon het echt spannend te worden. Uiteindelijk was het Jan Goijaerts, die de houten vogel naar beneden wist te halen. Na de installatie mocht de nieuwe Koning als enige, op zijn sokken over het vaandel van het Gilde lopen en werd hij vervolgens gepresenteerd aan Diaken Mari van der Heijden, die het koningspaar met mooie woorden toesprak. Tot slot kreeg de nieuwe koning namens het Gilde een vendelgroet aangeboden.

Donatie Hart voor longen
Het Gilde had dit jaar ook aandacht voor stichting hart voor longen. Hiervoor had het Gilde een collectebus geplaatst in de gildekamer. Voor elk schot doneerde het Gilde óók nog een bedrag. Jetty Eugster, nam als voorzitter van deze stichting de cheque in ontvangst. Ze bedankte het Gilde voor dit goede initiatief en deze mooie donatie.

Het Schijndels Gilde, kijkt terug op een spannende en zonnige dag, die werd afgesloten met het drinken van de koningswijn en een lekkere warme hap.

Hier onder kunt u luisteren naar een interview met oud koning Arno Verbakel, voor aanvang van het Koningschieten.

https://de55plusshow.podbean.com/e/koningsschieten-bij-het-gilde-sint-catharina-en-barbara-in-schijndel/

Aankomende evenementen