gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Gildelied

Refrein

Kom, broeders, kom, heur de trom, heur de trom!

Laot ons onze krachten meten Catharina wil ’s weten hoe ’t er mee stao, wie da wie verslao

Zeker zullen wij pointeren en met vaste hand tireren

Mak nou nat oew borst. Strakke kumt er drinken veur den dorst

 

Couplet

1. Broeders, kijk bezie oew schilden, zie die zuivere zilverglans.

Wa al altijd gold veur gilden geldt ook veur de guld van thans

2. Gilde mag op gulden lijken. Mar da is alleen de schijn

Want met goud te lopen prijken ligt totaal nie in ons lijn.

3. Schutter zijn is nie da ferme schieten op de papagaai.

Nee, beschutten en beschermen makt ons broederschap zo fraai.

4. Zie de vogel goed te raken. Schiet, zoda ge kunning wordt.

Of ge’t wel of nie zult maken makt nie. Mar schiet nooit tekort

5. Gilden zen deur alle tijden in ’t begraven goed geweest.

Wij begraven haat en nijd en hawen zo de goeie geest

6. Broeders, zuukt ’t in oew leven in ’t zilver, nie in ’t guld.

Blijf mar naor ’t zuiver streven, hopend da ge’t veinen zult

7. Dikkels wier ’t bier met tonnen umgezet in louter lol.

As we ergens aon begonnen waar ’t altijd: Hawen vol!

 

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe Mijn schilt ende betrouwen

Ben ick van Duytschen Bloedt, Zijt ghy, O Godt, mijn Heer

Den Vaderland ghetrouwe Op U soo wil ick bouwen,

Blijf ick tot inden doet; Verlaet my nimmermeer;

Een Prince van Orangien Dat ick doch vroom mag blijven

Ben ick vry onverveert. U dienaer t’aller stond

Den Coninck van Hispangien Die tyranny verdrijven,

Heb ick altijt gheeert Die my mijn hert doorwondt.

 

Aankondiging door hoofdman bij vendelgroet

Vendelier presenteer uw vendel

Neigt uw vendel

Zwaait uw vendel voor God, Koning en Vaderland

Tamboers roert uw trom

Bazuinen steek uw bazuin