gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Jubilarissen bij Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

 

Drie gilde-leden kregen namens de overheid van Kring Maasland, een onderscheiding wegens hun 40-jarig lidmaatschap en verdiensten voor hun trouwe inzet. De heren Jo van de Boogaard, Wim Verkuijlen en Leo Telgenkamp waren de jubilarissen. Jo v/d Boogaard kreeg een Kringonderscheiding “In Zilver”. Wim Verkuilen en Leo Telgenkamp, kregen een Kringondersheiding “In Zilver met Bourgondische Vuurslag”. Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Meierijstad en vrouwe haywig, Jetty Eugster-van Bergeijk, waren ook aanwezig. De gezellige drukke dag werd s’avonds in het gildehuys afgesloten. Het Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, kan nu weer verder met de voorbereidingen voor hun Gilde Kringdag van de Dommelgroep die 8 september a.s. zal plaatsvinden.

                                   DSC00359                    DSC00347                    DSC00366

                                                Wim Verkuijlen                                                Jo v/d Boogaard                                               Leo Telgenkamp

 

 Zie ons fotoalbum op deze website voor meer foto's

Nieuwe landjonker bij Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

 

DSC00203

 

 

 

 

 

Het Schijndels Gilde heeft weer een nieuwe Landjonker, Heerboer en Pachter. De dag op zondag 7 juli, begon met een   eucharistieviering in de H. Sint Servatiuskerk. De drukbezochte mis was indrukwekkend, zeker toen tijdens de   consecratie de trommel weerklonk in de kerk en de vendelier zijn vendel liet zwaaien. Na een gezamenlijke lunch was het tijd voor de jeu de bouleswedstrijden. De titel van Landjonker ging naar Joop Steenbakkers. Die van Heerboer ging naar Ria van Heesch en Leo Telgenkamp werd derde en werd daarmee Pachter.

Receptie 40 jarig jubileum na heropleving

Om 18.00 was het tijd voor de receptie ter gelegenheid van het 40 jaar jubileum na de heropleving van het Gilde. Het was een gezellig drukke receptie met gildebroeders en zusters van diverse ander Gilden. De koninklijke Harmonie St. Cecilia zorgde voor een gezellige serenade en Gildebroeder Henk Mettler voor de muziek.

 

 

5 nieuwe gilde-leden Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

2019 ALV36

 

 

 

 

 

 

Het Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel heeft in hun jubileumjaar maar liefst 5 nieuwe leden geboond. Het bonen gebeurde tijdens de algemene jaarvergadering in de pastorie van de H. Servatiuskerk te Schijndel. Tijdens het bonen, zijn de aspirant-leden nog niet aanwezig. Mochten er te veel zwarte bonen in de gildehoed liggen , dan wordt deze persoon helaas niet bij het Gilde toegelaten. Uiteindelijk heeft het niet zover hoeven te komen want alle vijf de aspirant-leden hadden een positieve uitslag. De nieuwe gilde-leden zijn: Mari en Sephie v/d Heijden, Henk en Mariëtte Mettler, en Danny van der Eerden. Na het bonen van de nieuwe gilde-leden werden ze door de hoofdman en de Koning opgehaald om vervolgens deel te nemen aan de jaarvergadering. De nieuwe gilde-leden werden bij binnenkomst met applaus en het zingen van hun gildelied ontvangen. Vervolgens werden de niewe gilde-leden in de vergadering geïnstalleerd en werd er door hun persoonlijk de eed afgelegd door met de werkzaamste hand op het gildevaandel te zweren om een goed gildelid te zijn. Na de sluiting van de jaarvergadering werd de traditionele hazenpeper met stokbrood en saté geserveerd door de Landjonker van het Gilde. Na het gezellige samen zijn van de gildeleden en partners, werd deze avond afgesloten. Het Gilde gaat het dit jaar erg druk krijgen. Op 6 april ontvangen ze de Gilden van Meierijstad voor het Koningschieten van de nieuwe Meierijstadkoning. In juni zullen er de voorstellingen plaatsvinden van de Boschwegse toneelgroep. Op 7 juli vieren ze Landjonkersdag met aansluitend hun receptie i.v.m. hun 40 jarig bestaan na de heroprichting. En op 8 september vind bij het Schijndels Gilde de Kringdag van de Dommelgroep plaats waar 8 Gilden bij zijn aangesloten. Ook zullen er deze dag Gilden vanuit Meierijstad aanwezig zijn.

André van de Warenburg nieuwe Koning Gilde Crans Meierijstad

 

 

2019 Gildecrans57

 

56 schoten waren er maar nodig om de houten vogel naar beneden te halen. Het lukte André van de Warenburg Gilde Sint-Joris uit Sint-Oedenrode om de nieuwe Gilde koning van Meierijstad te worden. De dag begon met een korte optocht naar de gildeaccomodatie van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel, waar het Koningschieten plaatsvond. Helaas kon het Gilde Sint Barbara uit Veghel, i.v.m. het overlijden van een gildebroeder niet meedoen. Het is bij de meeste Gilden, gebruikelijk om niet deel te nemen aan interne of externe gildeactiviteiten als een gilde-lid is overleden. De hoofdman van het Schijndels Gilde heeft een minuut stilte gevraagd om de overleden gildebroeder te herdenken. Vervolgens was er een korte toespraak van burgemeester Kees van Rooij, tevens beschermheer van de Meierijstad Gilden. Hij zou het fijn vinden als de Gilden van Meierijstad naar zijn oude woonplaats in Limburg willen gaan voor een verbroedering met de schuttersgilden aldaar. Na een vendelgroet van de Gilden, konden de voorronden beginnen. Er gingen van elk Gilde vijf leden door naar de finale. Het lukte dus André van de Warenburg om de nieuwe Koning van Meierijstad te worden.

WISSELSCHILD JEU DE BOULES

Tevens ging van elk Gilde één team het Jeu de boulesspel spelen. uiteindelijk ging het Gilde van Schijndel en Erp naar de finale. Het Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel wist de wisseltrofee te bemachtigen. Volgend jaar wordt het verboederingsfeest in Sint- Oedenrode gehouden. Het was weer een zeer geslaagde dag met een zonnige en gezellige afsluiting.

In het fotoalbum meer foto's van deze dag.  

Marco Verbakel-Steenbakkers 25 jaar gildebroeder

2019 ALV3

 

 

 

 

Op de algemene jaarvergadering van Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel is Marco Verbakel -Steenbakkers in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 25 jaar lidmaatschap van het Schijndels Gilde. Marco was al op 16 jarige leeftijd als jeugdlid bij het Gilde betrokken. Hij vervulde toen al de functie van vendelier en tamboer. Vanaf 1994 is Marco officieel als gildebroeder geïnstalleerd. In 2012 en 2016 schoot Marco zich tot Koning van het Gilde. Tijdens de jaarvergadering kreeg Marco namens het Gilde een zilveren speld overhandigd. Leo Telgenkamp sprak Marco toe en bedankte hem voor zijn ontwikkeling binnen het Gilde. Zo maakt Marco deel uit van het dagelijkse bestuur (overheid) in de functie van Deken Pr, en waarnemend Deken Schrijver. Tevens zit Marco in de activiteitencommissie, en beheerd hij de website van het Gilde. Na de lovende woorden werd Marco gefeliciteerd door de aanwezigen en werd de hazenpeper en saté met stokbrood geserveerd. Onder het genot van een drankje en een prachtig nieuw Gildelied geschreven en begeleid op gitaar door de nieuwe gildebroeder Mari v/d Heijden, werd de geslaagde avond in de pastorie van de H. Servatiuskerk afgesloten.