gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel naar meimaandviering in de Sint-Janskathedraal Den Bosch

SDC15308Op zondag 13 mei a.s. Is Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel aanwezig bij de Eucharistieviering van 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.(meimaandviering) Ook is er medewerking van het Schola Cantorium ‘die Sangeren Onser liever Vrouwen’ o.l.v. Jeroen Felix. De meimaand staat in het teken van Maria. Dit jaar is het thema: “Maria een weg naar Christus’’

Bidtocht

Als de Eucharistieviering voorbij is volgt er een stille bidtocht door de straten van de binnenstad en rond de Sint-Janskathedraal. Het Gilde, De voorgangers van de Eucharistieviering, bescherm en patroonheiligen, en andere gelovige zullen met vlaggen en attributen door de straten lopen . Na de bidtocht gaan ze in optocht naar een horeca gelegenheid achter de Sint-Jan en zal deze bijzondere viering afgesloten worden. Er is altijd een enorme publieke belangstelling van toeristen en andere belangstellende daarom is het de moeite waard om dit te zien.

Als er eventueel gelovige zijn die hierbij aanwezig willen zijn dan bent u van harte welkom. De Eucharistieviering begint om 11:45 uur en de bidtocht begint om 13:00 uur.

 

 

 

 

Installatie burgemeester van Rooij tot beschermheer van de Gilde Crans. Joop Steenbakkers nieuwe Koning.

DSC01706     DSC01757             

Zaterdag 7 april jl. hebben de Gildeleden van Schijndel, Sint- Oedenrode, Erp en Veghel, voor de tweede keer voor de nieuwe Koning van de Gilden Crans in Meierijstad geschoten. Burgemeester van Rooij is op deze zonnige dag geïnstalleerd tot beschermheer van de vier Gilden. Om klokslag 11.00 uur gingen alle gildeleden van de vier Gildes, in verbroedering door elkaar in volgorde van tamboers, bazuinblazers, vaandeldragers, vendeliers, koningen zilverdragers en andere gildeleden in optocht vanaf het stadhuisplein door het centrum van Veghel. Na de optocht gingen de gildeleden naar het gildeterrein van Veghel. Na de koffie werd door de vier vaandeldragers van de Gilden de eed van trouw afgelegd aan burgenmeester van Rooij en zijn vrouw. Vervolgens was er een vendelhulde. Na de vendelhulde werd door burgenmeester van Rooij een woordje tot de gildeleden gesproken. De burgemeester gaf meerdere malen aan trots te zijn dat hij deze functie binnen Meierijstad mag dragen. Hij zal proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de gildeactiviteiten. Vervolgens werd door de burgemeester het openingsschot gelost voor het koningschieten. Eerst kwamen de voorrondes, van elk gilde gingen er vijf leden door naar de finale. Voor het eerst was er vanaf dit jaar ook een jeu de Boules competitie waarvoor ook een wisselschild te winnen was. Deze ging naar een gildebroeder van het Veghels Gilde.

Voor de finale van het Koningschieten gingen vanuit het Schijndels Gilde, Jo v/d Boogaard, Ad Kools, Joop Steenbakkers, Mari van Heesch en Ben v/d Rijdt door voor de titel. Na de spannende finale was het Joop Steenbakkers van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel die de titel van koning van de Gilden Crans Meierijstad mag dragen. Joop, mag nu voor één jaar met het wissel koningschild naar buiten treden. Het is de bedoeling dat alle vier de gildes elkaar nóg beter leren kennen, dit willen ze doen door elk jaar bij een ander Gilde binnen Meierijstad deze dag te organiseren. Volgend jaar dan wordt het gezellige verbroederingsfeest in het jubileumjaar van Gilde Sint Catharina en Barbara in Schijndel gehouden. Hier zal op 8 september 2019 ook de Kleine Kringdag van de Dommelgroep worden georganiseerd.

Gilde Sint Catharina en Barbara vraagt uw stem van de`Rabobank Clubkas Campagne’

Dit jaar organiseert Rabobank Hart van De Meierij voor de vierde keer ‘De Rabobank Clubkas Campagne’. Hier kunnen verenigingen en stichtingen een mooie financiële bijdrage ontvangen als leden van de Rabobank op hun stemmen . Wij als Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel doen dit jaar ook weer mee en hopen dat u èèn van uw stemmen aan het Gilde geeft.

In de periode van 15 tot en met 30 november kunt u als lid gaan stemmen. U ontvangt rond 15 november per post een unieke code waarmee u online kunt stemmen op www.rabobank.nl/hvdm. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen aan ons Gilde geven. Maandag 11 december is dan de uitslag. Wij als Gilde, zijn jullie bij voorbaat al heel erg dankbaar voor uw stem aan ons Gilde!

Met vriendelijke gildegroet,

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel.

 

 

Geslaagd Koningsfeest gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Zondag 26 november jl. Kwam het Schijndels Gilde Sint Catharina en Barbara met tromgeroffel en blazend met de bazuin aan bij de woning van de Gildekoning Mari van Heesch. Nadat het Gilde in een cirkel stond kreeg Mari een vendelgroet aangeboden.

De dag eerder zaterdag 25 november, was het Gilde Sint Catharina en Barbara samen met Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan uit Gemonde aanwezig bij de Eucharistieviering in de Heilige Servatius kerk in Schijndel. Deze viering stond in het teken van Christus Koning en het feest van Sint-Cecilia en Sint Catharina. Ook de Koninklijke harmonie uit Schijndel was aanwezig om deze viering muzikaal op te luisteren.

Op het Koningsfeest had de Hoofdman van het Gilde een woordje Gesproken en vervolgens Mari Gefeliciteerd met zijn Koningschap. Vervolgens kreeg Ria namens het Gilde een mooie bos bloemen overhandigd voor hun gastvrijheid. Nadat Mari iedereen welkom had geheten heeft hij zijn Koningschild aangeboden aan het Gilde.

 

UITSLAG KRUISBOOG COMPETITIE

De schutters van het Schijndels Gilde, schieten om de twee weken met de kruisboog op de wip. De punten worden gedurende de competitie bij elkaar opgeteld waar uiteindelijk de eerste, tweede en derde prijs uit komt.

De eerste prijs was gewonnen door onze Koning Mari van Heesch met 73 van de 75 geschoten pijlen. Tweede werd Jo v/d Boogaard met 72 van de 75 geschoten pijlen. De derde prijs ging naar Ton van Heesch en Ben v/d Rijdt met 63 van de 75 pijlen. en als vijfde eindigde Ad Kools met 52 van de 75 geschoten pijlen.

Nadat de officiële handelingen waren verricht kon het feest echt beginnen. Ria van Heesch, tevens Landjonker van het Gilde, had voor een heerlijk warm en koud buffet gezorgd. Na vele gezellige uurtjes met live muziek op de gitaar gespeeld door aspirant-lid Mari van der Heijden, konden Mari en Ria van Heesch terug kijken op een zeer geslaagd Koningsfeest.

Op zondag 3 december a.s. Is het Gilde aanwezig bij de viering in de kapel van verzorgingshuis Sint Barbara in Wijbosch. Dit is ter ere van de naamdag Sint Barbara. De viering begint om 11:00 uur.

 

Schijndels Gilde gedenken overleden gildeleden en gildeverwanten op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. zal Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden en gildeverwanten gedenken tijdens Allerzielen. Vanaf 16:00 uur zal het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht vertrekken naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Hier zal bij de zerken gebeden worden voorgelezen die gemaakt zijn door pastoraalmedewerker en tevens lid van het Gilde, de heer Anton Bijnen. Na de gebeden zullen er kaarsjes worden gezet op de zerken van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Ook zal er op het strooiveld kaarsjes met naamkaartjes worden gezet voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd. Om 19:00 uur zal een delegatie van het Gilde aanwezig zijn tijdens de gebedsviering in de H. Servatiuskerk. Hier worden nogmaals alle overledenen tijdens Allerzielen, herdacht. Als er mensen zijn die óók hun dierbaren willen gedenken, mogen ze tijdens de optocht achter het Gilde aansluiten en bij aankomst op het kerkhof naar hun dierbare lopen om deze persoonlijk te gedenken.