gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Geslaagd Koningsfeest gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Zondag 26 november jl. Kwam het Schijndels Gilde Sint Catharina en Barbara met tromgeroffel en blazend met de bazuin aan bij de woning van de Gildekoning Mari van Heesch. Nadat het Gilde in een cirkel stond kreeg Mari een vendelgroet aangeboden.

De dag eerder zaterdag 25 november, was het Gilde Sint Catharina en Barbara samen met Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan uit Gemonde aanwezig bij de Eucharistieviering in de Heilige Servatius kerk in Schijndel. Deze viering stond in het teken van Christus Koning en het feest van Sint-Cecilia en Sint Catharina. Ook de Koninklijke harmonie uit Schijndel was aanwezig om deze viering muzikaal op te luisteren.

Op het Koningsfeest had de Hoofdman van het Gilde een woordje Gesproken en vervolgens Mari Gefeliciteerd met zijn Koningschap. Vervolgens kreeg Ria namens het Gilde een mooie bos bloemen overhandigd voor hun gastvrijheid. Nadat Mari iedereen welkom had geheten heeft hij zijn Koningschild aangeboden aan het Gilde.

 

UITSLAG KRUISBOOG COMPETITIE

De schutters van het Schijndels Gilde, schieten om de twee weken met de kruisboog op de wip. De punten worden gedurende de competitie bij elkaar opgeteld waar uiteindelijk de eerste, tweede en derde prijs uit komt.

De eerste prijs was gewonnen door onze Koning Mari van Heesch met 73 van de 75 geschoten pijlen. Tweede werd Jo v/d Boogaard met 72 van de 75 geschoten pijlen. De derde prijs ging naar Ton van Heesch en Ben v/d Rijdt met 63 van de 75 pijlen. en als vijfde eindigde Ad Kools met 52 van de 75 geschoten pijlen.

Nadat de officiële handelingen waren verricht kon het feest echt beginnen. Ria van Heesch, tevens Landjonker van het Gilde, had voor een heerlijk warm en koud buffet gezorgd. Na vele gezellige uurtjes met live muziek op de gitaar gespeeld door aspirant-lid Mari van der Heijden, konden Mari en Ria van Heesch terug kijken op een zeer geslaagd Koningsfeest.

Op zondag 3 december a.s. Is het Gilde aanwezig bij de viering in de kapel van verzorgingshuis Sint Barbara in Wijbosch. Dit is ter ere van de naamdag Sint Barbara. De viering begint om 11:00 uur.

 

Gilde Sint Catharina en Barbara vraagt uw stem van de`Rabobank Clubkas Campagne’

Dit jaar organiseert Rabobank Hart van De Meierij voor de vierde keer ‘De Rabobank Clubkas Campagne’. Hier kunnen verenigingen en stichtingen een mooie financiële bijdrage ontvangen als leden van de Rabobank op hun stemmen . Wij als Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel doen dit jaar ook weer mee en hopen dat u èèn van uw stemmen aan het Gilde geeft.

In de periode van 15 tot en met 30 november kunt u als lid gaan stemmen. U ontvangt rond 15 november per post een unieke code waarmee u online kunt stemmen op www.rabobank.nl/hvdm. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen aan ons Gilde geven. Maandag 11 december is dan de uitslag. Wij als Gilde, zijn jullie bij voorbaat al heel erg dankbaar voor uw stem aan ons Gilde!

Met vriendelijke gildegroet,

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel.

 

 

Mari van Heesch nieuwe Koning Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Het Schijndels Gilde heeft sinds zondag 24 september weer een nieuwe Koning. Het was Mari van Heesch die onder veel belangstelling van bezoekers het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot. Er waren 192 schoten nodig om de houten vogel naar beneden te halen. De dag begon met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Burgemeester Fränzel en Wethouders Witlox , Gooijaarts en van der Pas-van Nuland, vergezelde het Gilde tijdens deze viering. Na de Eucharistieviering ging het Gilde naar hun gildeaccomodatie aan de Rooiseheide 10.

De gildeleden liepen drie maal om de schutsboom en begonnen vervolgens met het zingen van hun gildelied, vervolgens konden de versiersels van de oude Koning Marco Verbakel-Steenbakkers worden afgehangen zodat de gildeleden na de lunch weer voor de nieuwe Koning konden gaan schieten. Nadat er verschillende rondes voorbij waren begon het echt spannend te worden. Uiteindelijk was het Mari van Heesch die de houten vogel Naar beneden wist te halen. Na de installatie kreeg de nieuwe Koning namens het Gilde voor het bordes van de pastorie een vendelgroet aangeboden. Hier werd de nieuwe Koning gepresenteerd aan pastoraal medewerker dhr. Anton Bijnen. Bij binnenkomst in de Pastorie mocht de nieuwe Koning als enige op zijn sokken over het vaandel lopen. Uiteindelijk werd de gezellig dag met het drinken van de Koningswijn en een lekker hapje weer afgesloten.

Schijndels Gilde gedenken overleden gildeleden en gildeverwanten op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. zal Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden en gildeverwanten gedenken tijdens Allerzielen. Vanaf 16:00 uur zal het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht vertrekken naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Hier zal bij de zerken gebeden worden voorgelezen die gemaakt zijn door pastoraalmedewerker en tevens lid van het Gilde, de heer Anton Bijnen. Na de gebeden zullen er kaarsjes worden gezet op de zerken van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Ook zal er op het strooiveld kaarsjes met naamkaartjes worden gezet voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd. Om 19:00 uur zal een delegatie van het Gilde aanwezig zijn tijdens de gebedsviering in de H. Servatiuskerk. Hier worden nogmaals alle overledenen tijdens Allerzielen, herdacht. Als er mensen zijn die óók hun dierbaren willen gedenken, mogen ze tijdens de optocht achter het Gilde aansluiten en bij aankomst op het kerkhof naar hun dierbare lopen om deze persoonlijk te gedenken.

 

 

Koningschieten Gilde Sint Catharina en Barbara

Zondag 24 september a.s. zullen de Gildebroeders en Gildezusters weer hun uiterste best doen om het laatste stukje van de houten vogel te schieten en de titel van Koning proberen te bemachtigen. Op dit moment is Marco Verbakel-Steenbakkers de huidige koning van het Gilde. De dag begint weer traditioneel met een Heilige Eucharistieviering in de H. Sint Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Na deze viering gaan de Gildebroeders en Gildezusters naar hun gildeaccomodatie aan de Rooiseheiden 10, waar de loting en het Koningschieten plaats vindt.

VRIJEN VAN DE SCHIETBOOM

Voordat de gildeleden mogen gaan schieten zal de boom door het burgerlijk en kerkelijk gezag worden geopend. Tevens mogen aanwezige die daar belangstelling voor hebben ook een schot op de koningsvogel lossen. Na het vrijen van de schietboom beginnen de gildeleden met het schieten voor de titel. Als het laatste stukje hout van de houten vogel valt, wordt de Gildebroeder of Gildezuster die op dat moment het schot heeft gelost de nieuwe koning van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel, en zal hij of zij geïnstalleerd gaan worden. Vervolgens krijgt de nieuwe Koning namens het Gilde een vendelgroet aangeboden voor het bordes van de pastorie waar de nieuwe koning aan de Gildeheer zal worden gepresenteerd. Vervolgens mag de koning als enige over het vaandel lopen. Na deze plechtigheid zal het Gilde afsluiten in de pastorie met de traditionele koningswijn en toasten op de nieuwe Koning.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het gildeterrein aan de Rooiseheiden 10 te Schijndel. Er is deze middag ook gelegenheid om een drankje in het Gildehuys te nuttigen.