gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Schijndels Gilde gedenken overleden gildeleden en gildeverwanten op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. zal Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden en gildeverwanten gedenken tijdens Allerzielen. Vanaf 16:00 uur zal het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht vertrekken naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Hier zal bij de zerken gebeden worden voorgelezen die gemaakt zijn door pastoraalmedewerker en tevens lid van het Gilde, de heer Anton Bijnen. Na de gebeden zullen er kaarsjes worden gezet op de zerken van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Ook zal er op het strooiveld kaarsjes met naamkaartjes worden gezet voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd. Om 19:00 uur zal een delegatie van het Gilde aanwezig zijn tijdens de gebedsviering in de H. Servatiuskerk. Hier worden nogmaals alle overledenen tijdens Allerzielen, herdacht. Als er mensen zijn die óók hun dierbaren willen gedenken, mogen ze tijdens de optocht achter het Gilde aansluiten en bij aankomst op het kerkhof naar hun dierbare lopen om deze persoonlijk te gedenken.

 

 

Mari van Heesch nieuwe Koning Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Het Schijndels Gilde heeft sinds zondag 24 september weer een nieuwe Koning. Het was Mari van Heesch die onder veel belangstelling van bezoekers het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot. Er waren 192 schoten nodig om de houten vogel naar beneden te halen. De dag begon met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Burgemeester Fränzel en Wethouders Witlox , Gooijaarts en van der Pas-van Nuland, vergezelde het Gilde tijdens deze viering. Na de Eucharistieviering ging het Gilde naar hun gildeaccomodatie aan de Rooiseheide 10.

De gildeleden liepen drie maal om de schutsboom en begonnen vervolgens met het zingen van hun gildelied, vervolgens konden de versiersels van de oude Koning Marco Verbakel-Steenbakkers worden afgehangen zodat de gildeleden na de lunch weer voor de nieuwe Koning konden gaan schieten. Nadat er verschillende rondes voorbij waren begon het echt spannend te worden. Uiteindelijk was het Mari van Heesch die de houten vogel Naar beneden wist te halen. Na de installatie kreeg de nieuwe Koning namens het Gilde voor het bordes van de pastorie een vendelgroet aangeboden. Hier werd de nieuwe Koning gepresenteerd aan pastoraal medewerker dhr. Anton Bijnen. Bij binnenkomst in de Pastorie mocht de nieuwe Koning als enige op zijn sokken over het vaandel lopen. Uiteindelijk werd de gezellig dag met het drinken van de Koningswijn en een lekker hapje weer afgesloten.

Eerste vrouwelijke Landjonker bij gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Zondag 9 juli jl. hebben gildeleden weer gestreden voor de titel van Landjonker, Heerboer en Pachter. Het was Ria van Heesch die de titel van Landjonker in de wacht sleepten. Heerboer (2e plaats) werd Ad Kools De titel van Pachter(3e plaats) ging naar Marco Verbakel - Steenbakkers. Het is voor het eerst dat het Schijndels Gilde, een vrouwelijke Landjonker heeft sinds de intreding van de vrouw in het Gilde. Dit werd dan ook met Luid applaus duidelijk gemaakt.

De dag begon met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk. Tijdens deze viering werd gildebroeder Antoon Bijnen, door de Koning van het Gilde, Marco Verbakel - Steenbakkers geïnstalleerd. Aankomend op het gildeterrein werd het gildelied door de gildeleden gezongen. Na het drinken van de jonge jenever met kandijsuiker, dat door de oude Landjonker en tevens hoofdman van het Gilde Ad Kools, werd geschonken, kon de loting plaatsvinden. Nadat de lunch was genuttigd werd de openingswedstrijd gespeeld door Gildeheer Pastor Joe, en Zilverheer Jan Verstraten. Vervolgens begonnen de gildeleden met de wedstrijden voor de titel.

Begrafenis oude Landjonker.

Nadat de Gildeleden de oude Landjonker op de brancard hadden gelegd en met hem een rondje liepen over het terrein, werd het lied "moeder de kraai is dood" gezongen. Vervolgens werd de oude Landjonker uit het zicht gelegd zodat de nieuwe Landjonker geïnstalleerd kon worden. De Landjonker installeerde vervolgens de Heerboer en de Pachter. Nadat de officiële handelingen waren verricht, werd de dag afgesloten met een warm buffet. De Gildeleden konden terugkijken op een zeer gezellige warme dag met veel belangstelling van diverse bezoekers.

Koningschieten Gilde Sint Catharina en Barbara

Zondag 24 september a.s. zullen de Gildebroeders en Gildezusters weer hun uiterste best doen om het laatste stukje van de houten vogel te schieten en de titel van Koning proberen te bemachtigen. Op dit moment is Marco Verbakel-Steenbakkers de huidige koning van het Gilde. De dag begint weer traditioneel met een Heilige Eucharistieviering in de H. Sint Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Na deze viering gaan de Gildebroeders en Gildezusters naar hun gildeaccomodatie aan de Rooiseheiden 10, waar de loting en het Koningschieten plaats vindt.

VRIJEN VAN DE SCHIETBOOM

Voordat de gildeleden mogen gaan schieten zal de boom door het burgerlijk en kerkelijk gezag worden geopend. Tevens mogen aanwezige die daar belangstelling voor hebben ook een schot op de koningsvogel lossen. Na het vrijen van de schietboom beginnen de gildeleden met het schieten voor de titel. Als het laatste stukje hout van de houten vogel valt, wordt de Gildebroeder of Gildezuster die op dat moment het schot heeft gelost de nieuwe koning van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel, en zal hij of zij geïnstalleerd gaan worden. Vervolgens krijgt de nieuwe Koning namens het Gilde een vendelgroet aangeboden voor het bordes van de pastorie waar de nieuwe koning aan de Gildeheer zal worden gepresenteerd. Vervolgens mag de koning als enige over het vaandel lopen. Na deze plechtigheid zal het Gilde afsluiten in de pastorie met de traditionele koningswijn en toasten op de nieuwe Koning.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het gildeterrein aan de Rooiseheiden 10 te Schijndel. Er is deze middag ook gelegenheid om een drankje in het Gildehuys te nuttigen.

 

 

Landjonkersdag 2017

Zondag 9 juli a.s. Zullen de gildeleden weer hun uiterste best doen om de titel van Landjonker, Heerboer of Pachter te bemachtigen.Op dit moment is Ad Kools de huidige Landjonker. Ook zal er gestreden worden voor de Jeu de Boules speld.De wedstrijden die om 12.30 uur beginnen, vinden plaats op hun nieuwe Jeu de Boulesbanen van hun gildeaccomodatie Rooiseheide 10, te Schijndel.

Installatie Dhr. Antoon Bijnen.

Voorafgaand aan de wedstrijden vindt er in de H. Servatiuskerk Markt Schijndel, om 10.00 uur een Eucharistieviering plaats. Na deze viering zal de op 2 februari 2017, geboonde gildebroeder Antoon Bijnen, in de kerk geïnstalleerd worden en de sjerp en gildehoed die daar bij horen, worden omgehangen en worden op gezet. De installatie zal worden verricht door de Koning van het Schijndels gilde, Marco Verbakel - Steenbakkers. De finalewedstrijden zullen om 16.30 uur plaats vinden. Nadat de nieuwe Landjonker bekend is, zal de oude Landjonker worden begraven! Vervolgens kan de nieuwe Landjonker worden geïnstalleerd.

Belangstellende zijn zowel tijdens de H. Eucharistieviering, als bij de wedstrijden bij de gildeaccomodatie van harte uitgenodigd. Tevens is er de gelegenheid om de gildeaccomodatie te bezichtigen en een drankje in het Gildehuys of op het buitenterras te nuttigen.