gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

In Memoriam Henk van Roessel (92)

Op woensdag 21 juni jl. kregen wij het trieste bericht dat onze zéér gewaardeerde ere-gildebroeder Henk van Roessel, op 92 jarige leeftijd is overleden. Henk was sinds de heroprichting in 1979, lid van het Gilde en was van 1987 tot 1994 hoofdman van het Gilde. Henk was een bijzondere gildebroeder met een warme persoonlijkheid waar je altijd terecht kon voor een persoonlijk gesprek of vragen. In 1983 en 1987 vervulde hij de titel van Koning. Henk hield door de jaren heen het gildeboek bij waar de financiële stukken en andere verslagen in werden bijgehouden. Ook werden de fotoboeken door Henk gemaakt. Bij de ledenvergaderingen had Henk altijd het laatste woord in de rondvraag. ”Overheid, bedankt wir vur jullie goeie inzet, en gildebroeders en gildezusters, bedankt dé gullie goed naor elkaar héd geluisterd” Tijdens de algemene jaarvergadering op 2 februari 2014, werd Henk benoemd tot ere-gildebroeder van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel.

Helaas waren de laatste jaren allemaal wat moeilijker voor Henk om deel te nemen aan de activiteiten van het Gilde. Henk is nog wél aanwezig  geweest bij de sleuteloverdracht in het gemeentehuis voor de nieuwe gilde accommodatie. Helaas heeft Henk het nieuwe Gildehuys niet meer kunnen zien omdat hij daar i.v.m. Zijn gezondheid niet genoeg energie meer voor had. We gaan Henk op dinsdag 27 juni a.s. om 10.30 uur met Gilde-eer naar zijn laatste rustplaat begeleiden en zullen dan een laatste gildegroet aan Henk gaan brengen. We willen Jos, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Verbroederingsfeest Gildecrans Meierijstad

Erp, 20-03-2017

Beste Gildebroeders en Gildezusters, 

Het is ons als het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde Erp een hele eer U allen uit te mogen nodigen voor het 1e vebroederingsfeest van onze GildeCrans Meierijstad.

Tijdens dit feest zal er gestreden gaan worden om de titel Koning van de GildeCrans Meierijstad.

Het feest zal gehouden worden op Zaterdag 22 april 2017 te Erp.

Het programma is als volgt:

12:45 uur             verzamelen in de Ottenstraat t.h.v. ingang Kerkhof (er staat een vrijwilliger klaar)

13:00 uur             Afmars naar het Hertog Janplein

13:15 uur             Gezamenlijke afmars naar het gildeterrein “de Bolle Akker”

13:35 uur             Aankomst op “de Bolle Akker”

13:45 uur             Openingswoord door Hoofdman Paul van Dijk

14:15 uur             Voorronde 1

15:00 uur             Voorronde 2

15:45 uur             Koningschieten GildeCrans Meierijstad

17:00 uur             Huldiging Koning GildeCrans 2017 door Burgemeester Franzel.

17:15 uur             Feliciteren en gezellig samen zijn.

Ieder gilde vertrekt vanuit een andere straat, zodat we vanuit 4 windstreken op het dorpsplein tegelijkertijd aankomen. Bij aankomst op het gildeterrein wordt ieder gilde verzocht om een inschrijfformulier in te vullen zodat we meteen kunnen beginnen met de voorrondes. Diegene die het verlossende schot lost tijdens de voorronde gaat door naar de Koningsvogel samen met de 2 schutters voor en achter hem/haar.

In totaal zullen er dus 20 gildebroeders –zusters deelnemen aan de koningsvogel.

Ik hoop u allen te mogen begroeten op zaterdag 22 april in Erp

Met vriendelijke gildegroet namens het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde Erp

Paul van Dijk

hoofdman/koning

 

Landjonkerdag

Ben v/d Rijdt nieuwe Landjonker 2018

 

Landjonker Ben van der Rijdt

 

 

 

 

De jaarlijkse en traditionele Landjonkersdag werd aangevangen met een H. mis in de H. Sint Servatiuskerk waarna gezamenlijk werd vertrokken naar de accommodatie aan de Rooiseheide. De nog regende Landjonker – Ria van Heesch - stond de gildebroeders, -zusters voorafgaande aan de lunch op te wachten met brandewijn.

Daarna gingen de gildebroeders en –zusters tijdens het “Jeu de Boules toernooi” met elkaar de strijd aan om de titels van Landjonker, Heerboer en Pachter. De nog regerende Landjonker verdedigde haar titel. Ook Gildeheer Pastoor Joe was aan het begin van de middag van de partij en gooide ook een balletje mee. De dag eindigde om 17.00 uur met de installatie van de nieuwe Landjonker, Heerboer en Pachter. Volgens traditie hoort dat, als de voormalige Landjonker niet wint, deze met de nodige plichtplegingen wordt “begraven”.

Deze dag wist Ben van de Rijdt ( foto midden ) de winst te behalen en werd geïnstalleerd als de nieuwe Landjonker, Ad Kools verdiende de titel van Heerboer en Jo van de Bogaard die van Pachter.

Al met al een heel mooie dag voor het Gilde en tevens die van alle belangstellende.

Het Gilde houdt hun activiteiten bestaande uit het kruisboogschieten op wip (verticaal) en het Jeu de Boules op elke dinsdagavond. Belangstellenden daarvoor zijn welkom. Daarnaast is er nog het geweerschieten met andere Gildes uit de omgeving, het Vendelen, Bazuinblazen en Trommelen. EN JA ook deze vereniging kamt met een ledentekort, zeer jammer en dat voor een Cultuurhistorische vereniging / -erfgoed dat toch niet verloren mag gaan in onze mooie gemeenschap van Schijndel. Kom gewoon eens aan op de dinsdagavond. Men kan ook enkel en alleen steunend lid worden en een wekelijkse aanwezigheid is niet vereist.

 

 

 

 

 

 

 

Eerste vrouwelijke Landjonker bij gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel.

DSC00486

Ria van Heesch word gefeliciteerd

Zondag 9 juli 2017 hebben gildeleden weer gestreden voor de titel van Landjonker, Heerboer en Pachter. Het was Ria van Heesch die de titel van Landjonker in de wacht sleepten. Heerboer (2e plaats) werd Ad Kools De titel van Pachter(3e plaats) ging naar Marco Verbakel - Steenbakkers. Het is voor het eerst dat het Schijndels Gilde, een vrouwelijke Landjonker heeft sinds de intreding van de vrouw in het Gilde. Dit werd dan ook met Luid applaus duidelijk gemaakt.

De dag begon met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk. Tijdens deze viering werd gildebroeder Antoon Bijnen, door de Koning van het Gilde, Marco Verbakel - Steenbakkers geïnstalleerd. Aankomend op het gildeterrein werd het gildelied door de gildeleden gezongen. Na het drinken van de jonge jenever met kandijsuiker, dat door de oude Landjonker en tevens hoofdman van het Gilde Ad Kools, werd geschonken, kon de loting plaatsvinden. Nadat de lunch was genuttigd werd de openingswedstrijd gespeeld door Gildeheer Pastor Joe, en Zilverheer Jan Verstraten. Vervolgens begonnen de gildeleden met de wedstrijden voor de titel.

Begrafenis oude Landjonker.

Nadat de Gildeleden de oude Landjonker op de brancard hadden gelegd en met hem een rondje liepen over het terrein, werd het lied "moeder de kraai is dood" gezongen. Vervolgens werd de oude Landjonker uit het zicht gelegd zodat de nieuwe Landjonker geïnstalleerd kon worden. De Landjonker installeerde vervolgens de Heerboer en de Pachter. Nadat de officiële handelingen waren verricht, werd de dag afgesloten met een warm buffet. De Gildeleden konden terugkijken op een zeer gezellige warme dag met veel belangstelling van diverse bezoekers.

DSC08279

 

 

Ad Kools, nieuwe Landjonker Gilde St. Catharina en Barbara Schijndel.

Het was zondag 3 Juli 2016 een spannende dag voor de gildebroeders en gildezusters van het Gilde St. Catharina en Barbara. Ze speelde namelijk voor de titel van Landjonker, Heerboer en Pachter. De dag begon met een eucharistieviering in de Heilige Servatiuskerk op de markt in Schijndel. Het Gilde liep vervolgens in optocht door het centrum naar hun gildeaccommodatie bij de molen aan de Pegstukken. Traditiegetrouw wordt er brandenwijn met kandijsuiker gedronken waarna het gildelied uit volle borst wordt gezongen.

Jagers gildebos

Voordat de lunch kon beginnen werd er door de jagers Jan van de Zangen en Jeroen van de Zangen een krentenbrood met echte boter geschonken aan het gilde. Om te jagen op wild, pachten de jagers het grondgebied van het gildebos dat eigendom is van het Gilde. Het werd door de gildebroeders en gildezusters erg gewaardeerd en de krentenbrood met echte boter liet zich goed smaken.

Openingswedstrijd Vrouwe Haywig en pastor Joe

Na de lunch kon de openingswedstrijd beginnen. Deze wedstrijd werd gespeeld door Vrouwe Haywig (burgemeester Jetty Eugster van Bergeijk) en Gildeheer Pastor Joe. Ze deden allebei hun uiterste best en hadden veel plezier in hun spel. De Gildeheer Pastor Joe, wist deze wedstrijd uiteindelijk te winnen.

Nadat alle gildebroeders en gildezusters in poules hadden gespeeld, werden de winnaars van elke poule de finalisten. Dit waren Ad Kools , Leo Telgenkamp en Marco Verbakel - Steenbakkers. Nadat ze alle drie tegen elkaar hadden gespeeld hadden ze allemaal 1 keer gewonnen. Nu ging het om het puntensaldo wie de meeste pluspunten had gehaald. Dit was uiteindelijk Ad Kools. Hij werd hierdoor de nieuwe Landjonker van het gilde. Heerboer is Leo Telgenkamp geworden en Pachter werd Marco Verbakel - Steenbakkers. De gildezusterspeld ging naar Ria van Heesch. Nadat de oude Landjonker was begraven werden de nieuwe Landjonker, Heerboer, Pachter en gildezuster geïnstalleerd. De gildebroeders en gildezusters konden met een goed gevoel terugkijken op een zeer geslaagde dag.