gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Koningschieten Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

 

DSC08038Zondag 23 september a.s. zullen de Gildebroeders en Gildezusters weer hun uiterste best doen om het laatste stukje van de houten vogel af te schieten en de titel van Koning proberen te bemachtigen. Op dit moment is Mari van Heesch de huidige koning van het Gilde. De dag begint weer traditioneel met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Na deze viering gaan de gildebroeders en gildezusters naar hun Gildehuys Rooiseheiden 10, in Schijndel waar de loting en het Koningschieten plaats vindt. De aankomende Koning zal het druk gaan krijgen aangezien hij op 2 februari op Maria lichtmis, 4 nieuwe aspirant-leden in het jubileumjaar van het Gilde mag installeren.

 

VRIJEN VAN DE SCHUTSBOOM

Voordat de gildeleden mogen gaan schieten zal om 13.00 uur de boom door vertegenwoordigers van het kerkelijke en wereldlijke gezag worden geopend. Tevens mogen genodigde en verdere aanwezige die daar belangstelling voor hebben ook een schot op de koningsvogel lossen. Na het vrijen van de schietboom beginnen de gildeleden met het schieten voor de titel van Koning. Als het laatste stukje hout van de houten vogel valt, wordt de gildebroeder of gildezuster die op dat moment het schot heeft gelost de nieuwe Koning van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel en zal hij of zij geïnstalleerd gaan worden bij de schutsboom volgens de officiële rituelen. De nieuwe Koning vertegenwoordigd het Gilde en zal ook bij alle activiteiten aanwezig zijn. Vervolgens krijgt de nieuwe Koning namens het Gilde een vendelgroet aangeboden voor het bordes van de pastorie waar de nieuwe koning aan de Gildeheer zal worden gepresenteerd. De koning mag daarna als enige op zijn sokken over het gildevaandel naar binnen lopen. Na deze plechtigheid zal het Gilde afsluiten in de pastorie met de traditionele koningswijn en toasten op de nieuwe Koning.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het gildeterrein aan de Rooiseheiden 10 te Schijndel. Er is deze middag ook gelegenheid om een drankje in het Gildehuys of in de veranda nuttigen. 

Koning Mari van Heesch deelnemer Europees Schutterstreffen in Leudal

2017.9 Koningsschieten256 copy

 

 

 

 

 

Op 17, 18 en 19 augustus a.s. vindt het Europees Schutterstreffen plaats (EST) in het Limburgse dorp Leudal. Het EST wordt eens in de drie jaar gehouden.De huidige  Koning van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, Mari van Heesch, zal dan proberen om de Europese koning te worden net als alle andere 477 Koningen uit Europa.  De Gildeleden van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel verblijven op een camping in de buurt van Leudal. Het Gilde zal ook meelopen in de grote optocht waar dus 477 kleurrijke Gilden aan meedoen. De Europese Gilden zijn verplicht om met de optocht mee te lopen omdat de Koning anders niet mag deelnemen aan het Europees Schutterstreffen. Mocht u interessen hebben om te gaan kijken? dan kunt u meer informatie vinden op www.est2018.eu Op deze website zijn vanaf volgende week foto’s te zien van dit bijzonder evenement .

Open Dag en nieuwe Landjonker 2018 Ben v/d Rijdt

Landjonker Ben van der Rijdt

 

 

 

 

 

 

 

Gilde Sint Catharina en Barbara - een cultuurhistorische vereniging die van oorsprong stamt uit 1450 en na enige jaren slapende te zijn geweest, werd heropgericht in 1979 - beleefde een zeer druk weekend. Zaterdag 23 juni was er de “open dag” waar veel belangstellende op af kwamen. Zondag 24 juni was er de jaarlijkse Landjonkersdag. Dit allemaal bij en op de nieuwe accommodatie aan de Rooiseheide. De “open dag” werd geopend door burgemeester Van Rooij die zeer enthousiast enkele keren schoot met de kruisboog.

      

De jaarlijkse en traditionele Landjonkersdag werd aangevangen met een H. mis in de H. Sint Servatiuskerk waarna gezamenlijk werd vertrokken naar de accommodatie aan de Rooiseheide. De nog regende Landjonker – Ria van Heesch - stond de gildebroeders, -zusters voorafgaande aan de lunch op te wachten met brandewijn.

Daarna gingen de gildebroeders en –zusters tijdens het “Jeu de Boules toernooi” met elkaar de strijd aan om de titels van Landjonker, Heerboer en Pachter. De nog regerende Landjonker verdedigde haar titel. Ook Gildeheer Pastoor Joe was aan het begin van de middag van de partij en gooide ook een balletje mee. De dag eindigde om 17.00 uur met de installatie van de nieuwe Landjonker, Heerboer en Pachter. Volgens traditie hoort dat, als de voormalige Landjonker niet wint, deze met de nodige plichtplegingen wordt “begraven”.

Deze dag wist Ben van de Rijdt de winst te behalen en werd geïnstalleerd als de nieuwe Landjonker, Ad Kools verdiende de titel van Heerboer en Jo van de Bogaard die van Pachter.

Al met al een heel mooie dag voor het Gilde en tevens die van alle belangstellende.

Het Gilde houdt hun activiteiten bestaande uit het kruisboogschieten op wip (verticaal) en het Jeu de Boules op elke dinsdagavond. Belangstellenden daarvoor zijn welkom. Daarnaast is er nog het geweerschieten met andere Gildes uit de omgeving, het Vendelen, Bazuinblazen en Trommelen. EN JA ook deze vereniging kamt met een ledentekort, zeer jammer en dat voor een Cultuurhistorische vereniging / -erfgoed dat toch niet verloren mag gaan in onze mooie gemeenschap van Schijndel. Kom gewoon eens aan op de dinsdagavond. Men kan ook enkel en alleen steunend lid worden en een wekelijkse aanwezigheid is niet vereist.

Gilde Schijndel aanwezig bij Oogstdagviering Hoeve Strobol Nijnsel

 

DSC05769

 

 

  Het was voor het eerst dat Gilde Sint Catharina en Barbara aanwezig was bij de Oogstdagviering Hoeve Strobol te Nijnsel.

  Bisschop, Mgr. de Korte, was zondag 5 augustus jl. samen met Pater Pushpa en het pastoraal

  team van de Heilige Odaparochie, de voorganger van deze bijzondere openluchtmis.

Ook Burgemeester Kees van Rooij was bij de openluchtmis aanwezig en opende daarna officieel het Oogstfeest.

Naast Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel waren ook Het Gilde uit Son en Breugel en het Gilde uit Sint-Oedenrode aanwezig.

In het fotoalbum ziet u een impressie van deze gezellige en drukbezochte dag.  

Uitnodiging Open Dag zaterdag 23 Juni 2018

                                                   

                 cid image001 png01D14989            GILDE SINT CATHARINA EN BARBARA SCHIJNDEL                    Diverse logos Gilde

 

 

 

 

Geachte genodigde,

 

Het is ons een waar genoegen u te mogen uitnodigen voor de open dag van het Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel.

Deze dag zal plaats vinden op zaterdag 23 juni 2018 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur op onze gilde-accommodatie Rooiseheide 10 te Schijndel.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de gilde accommodatie en het Gildehuys bezichtigen.

De aanwezige gildebroeders en gildezusters zullen u uitleg geven over onze activiteiten zoals het kruisboogschieten, geweerschieten, jeu de Boules, bazuinblazen trommen en vendelen.

Tevens zal worden uitgelegd hoe het Gilde is ontstaan.

Wij zijn als Gilde trots op onze nieuwe Gilde accommodatie en stellen uw aanwezigheid daarom ook zeer op prijs.

 

Graag tot 23 juni.

 

Met vriendelijke Gildegroet,

Gilde Sint Catharina en Barbara                                                                                                                    Logo Brabants schuttersgilde