gildeschijndel

Gilde Sint Catharina en Barbara

Schijndel

Open Dag en nieuwe Landjonker 2018 Ben v/d Rijdt

Landjonker Ben van der Rijdt

 

 

 

 

 

 

 

Gilde Sint Catharina en Barbara - een cultuurhistorische vereniging die van oorsprong stamt uit 1450 en na enige jaren slapende te zijn geweest, werd heropgericht in 1979 - beleefde een zeer druk weekend. Zaterdag 23 juni was er de “open dag” waar veel belangstellende op af kwamen. Zondag 24 juni was er de jaarlijkse Landjonkersdag. Dit allemaal bij en op de nieuwe accommodatie aan de Rooiseheide. De “open dag” werd geopend door burgemeester Van Rooij die zeer enthousiast enkele keren schoot met de kruisboog.

      

De jaarlijkse en traditionele Landjonkersdag werd aangevangen met een H. mis in de H. Sint Servatiuskerk waarna gezamenlijk werd vertrokken naar de accommodatie aan de Rooiseheide. De nog regende Landjonker – Ria van Heesch - stond de gildebroeders, -zusters voorafgaande aan de lunch op te wachten met brandewijn.

Daarna gingen de gildebroeders en –zusters tijdens het “Jeu de Boules toernooi” met elkaar de strijd aan om de titels van Landjonker, Heerboer en Pachter. De nog regerende Landjonker verdedigde haar titel. Ook Gildeheer Pastoor Joe was aan het begin van de middag van de partij en gooide ook een balletje mee. De dag eindigde om 17.00 uur met de installatie van de nieuwe Landjonker, Heerboer en Pachter. Volgens traditie hoort dat, als de voormalige Landjonker niet wint, deze met de nodige plichtplegingen wordt “begraven”.

Deze dag wist Ben van de Rijdt de winst te behalen en werd geïnstalleerd als de nieuwe Landjonker, Ad Kools verdiende de titel van Heerboer en Jo van de Bogaard die van Pachter.

Al met al een heel mooie dag voor het Gilde en tevens die van alle belangstellende.

Het Gilde houdt hun activiteiten bestaande uit het kruisboogschieten op wip (verticaal) en het Jeu de Boules op elke dinsdagavond. Belangstellenden daarvoor zijn welkom. Daarnaast is er nog het geweerschieten met andere Gildes uit de omgeving, het Vendelen, Bazuinblazen en Trommelen. EN JA ook deze vereniging kamt met een ledentekort, zeer jammer en dat voor een Cultuurhistorische vereniging / -erfgoed dat toch niet verloren mag gaan in onze mooie gemeenschap van Schijndel. Kom gewoon eens aan op de dinsdagavond. Men kan ook enkel en alleen steunend lid worden en een wekelijkse aanwezigheid is niet vereist.

Uitnodiging Open Dag zaterdag 23 Juni 2018

                                                   

                 cid image001 png01D14989            GILDE SINT CATHARINA EN BARBARA SCHIJNDEL                    Diverse logos Gilde

 

 

 

 

Geachte genodigde,

 

Het is ons een waar genoegen u te mogen uitnodigen voor de open dag van het Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel.

Deze dag zal plaats vinden op zaterdag 23 juni 2018 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur op onze gilde-accommodatie Rooiseheide 10 te Schijndel.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de gilde accommodatie en het Gildehuys bezichtigen.

De aanwezige gildebroeders en gildezusters zullen u uitleg geven over onze activiteiten zoals het kruisboogschieten, geweerschieten, jeu de Boules, bazuinblazen trommen en vendelen.

Tevens zal worden uitgelegd hoe het Gilde is ontstaan.

Wij zijn als Gilde trots op onze nieuwe Gilde accommodatie en stellen uw aanwezigheid daarom ook zeer op prijs.

 

Graag tot 23 juni.

 

Met vriendelijke Gildegroet,

Gilde Sint Catharina en Barbara                                                                                                                    Logo Brabants schuttersgilde

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                            

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel naar meimaandviering in de Sint-Janskathedraal Den Bosch

SDC15308Op zondag 13 mei a.s. Is Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel aanwezig bij de Eucharistieviering van 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.(meimaandviering) Ook is er medewerking van het Schola Cantorium ‘die Sangeren Onser liever Vrouwen’ o.l.v. Jeroen Felix. De meimaand staat in het teken van Maria. Dit jaar is het thema: “Maria een weg naar Christus’’

Bidtocht

Als de Eucharistieviering voorbij is volgt er een stille bidtocht door de straten van de binnenstad en rond de Sint-Janskathedraal. Het Gilde, De voorgangers van de Eucharistieviering, bescherm en patroonheiligen, en andere gelovige zullen met vlaggen en attributen door de straten lopen . Na de bidtocht gaan ze in optocht naar een horeca gelegenheid achter de Sint-Jan en zal deze bijzondere viering afgesloten worden. Er is altijd een enorme publieke belangstelling van toeristen en andere belangstellende daarom is het de moeite waard om dit te zien.

Als er eventueel gelovige zijn die hierbij aanwezig willen zijn dan bent u van harte welkom. De Eucharistieviering begint om 11:45 uur en de bidtocht begint om 13:00 uur.

 

 

 

 

Open Dag Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Het Gilde, een prachtige eeuwenoude traditie!

 

IMG 9181

1450 is het jaar van het ontstaan van het gilde. En nog steeds is het Schijndelse Gilde actief en niet weg te denken uit onze samenleving.

Het gilde is ontstaan in de jaren ’50 van de 15e eeuw, toen de pest heerste in ons land. Ook Schijndel ontkwam er niet aan! De kerk vroeg aan mensen om een broederschap op te richten, die de begrafenis van de vele mensen, die overleden aan de pest, zou gaan verzorgen. Heel veel mensen overleefden de pest niet en voor de broederschap was het (in die dagen) een full time activiteit. De kerk had er geen tijd voor en op deze manier was het gilde de voorloper van de huidige begrafenisondernemers.

In Schijndel waren er in de afgelopen eeuwen 5 gilden, waarvan het huidige Gilde in Schijndel een samensmelting is van de Gilden Sint Catharina en Sint Barbara. Alleen het Gilde Sint Catharina en Barbara is nog actief in ons dorp en dat willen ze graag blijven, ook de komende tientallen en honderden jaren. Dit was natuurlijk ook een belangrijke reden om vrouwen in 2014 toe te laten als volwaardig lid van het Gilde, waardoor er ook meer leden zijn bijgekomen.

Eeuwenlang heeft het Gilde een slapend bestaan gekend en werd het in het midden van de 19e eeuw zelfs verboden door de kerk. De kerk kon zich niet vinden in de levenswijze van de leden van het Gilde, vanwege het drankgebruik en luidruchtigheid bij het schieten. In 1979 is op initiatief van de toenmalige burgemeester Scholten en de werkgroep monumenten en oude ambachten het Gilde Schijndel nieuw leven ingeblazen, dit in verband met grondeigendom van het Gilde daar waar nu de structuurweg ligt. Doel was het Gilde niet alleen als gezelligheidsvereniging in Schijndel te hebben, maar zeker ook om oude tradities in ere te herstellen en initiatieven te nemen om nieuwe tradities op te starten.

Een greep uit de tradities van het Gilde is het opluisteren van allerlei evenementen in Schijndel, o.a. bij benoeming en afscheid van Burgemeesters, vieringen Koningsdag en bijeenkomst gedecoreerden, bijzondere gebeurtenissen, het met Gilde-eer begraven van de eigen leden, het deelnemen aan Kringdagen, opluisteren vieringen St. Jan en Kapel Laverhof, het Koningsschieten en het jeu de boules festijn bij het Landjonkerfeest.

De jeu de boules wedstrijden als nieuw wedstrijdonderdeel zijn door het Schijndelse gilde na een jarenlange promotie geintroduceerd in het traditionele gildewezen, mede om problemen met de milieuwetgeving in verband met het geweerschieten te voorkomen. Verder is het veel laagdrempeliger, kan jong en oud het beoefenen en kan het ook een reden zijn voor mensen om lid te worden van het Gilde in Schijndel.

Een andere lang gekoesterde wens was het verwerven met hulp van de gemeente van een goede en ruimere accommodatie, die ook het Gilde in Schijndel recht doet aan de positie, die ze heeft in de Schijndelse samenleving. En dat die positie door veel mensen als belangrijk en waardevol wordt gezien, wordt wel bewezen door de vele optredens van het Gilde bij allerlei traditionele en waardevolle cultureel-historische evenementen. Daarom is ook kort na haar aanstelling als burgemeester van Schijndel Mevr. J. Eugster gevraagd om gildevrouwe van het Gilde Schijndel te zijn.

In 2017 heeft het gilde een nieuwe prachtige accommodatie in het Zuideinderpark in gebruik genomen, het zogenaamde Gildehuys. Deze accommodatie biedt met haar ruime gebouw en bijbehorende terreinen voldoende mogelijkheden om alle wensen te vervullen.

Het Gilde is op zoek naar nieuwe leden. Zoals u hebt kunnen lezen zijn er voldoende bezigheden binnen het Gilde. De open Dag is op zaterdag 23 juni a.s. vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur bij de gildeaccomodatie aan de Rooiseheide 10, te Schijndel. U bent van harte welkom.

Installatie burgemeester van Rooij tot beschermheer van de Gilde Crans. Joop Steenbakkers nieuwe Koning.

DSC01706     DSC01757             

Zaterdag 7 april jl. hebben de Gildeleden van Schijndel, Sint- Oedenrode, Erp en Veghel, voor de tweede keer voor de nieuwe Koning van de Gilden Crans in Meierijstad geschoten. Burgemeester van Rooij is op deze zonnige dag geïnstalleerd tot beschermheer van de vier Gilden. Om klokslag 11.00 uur gingen alle gildeleden van de vier Gildes, in verbroedering door elkaar in volgorde van tamboers, bazuinblazers, vaandeldragers, vendeliers, koningen zilverdragers en andere gildeleden in optocht vanaf het stadhuisplein door het centrum van Veghel. Na de optocht gingen de gildeleden naar het gildeterrein van Veghel. Na de koffie werd door de vier vaandeldragers van de Gilden de eed van trouw afgelegd aan burgenmeester van Rooij en zijn vrouw. Vervolgens was er een vendelhulde. Na de vendelhulde werd door burgenmeester van Rooij een woordje tot de gildeleden gesproken. De burgemeester gaf meerdere malen aan trots te zijn dat hij deze functie binnen Meierijstad mag dragen. Hij zal proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de gildeactiviteiten. Vervolgens werd door de burgemeester het openingsschot gelost voor het koningschieten. Eerst kwamen de voorrondes, van elk gilde gingen er vijf leden door naar de finale. Voor het eerst was er vanaf dit jaar ook een jeu de Boules competitie waarvoor ook een wisselschild te winnen was. Deze ging naar een gildebroeder van het Veghels Gilde.

Voor de finale van het Koningschieten gingen vanuit het Schijndels Gilde, Jo v/d Boogaard, Ad Kools, Joop Steenbakkers, Mari van Heesch en Ben v/d Rijdt door voor de titel. Na de spannende finale was het Joop Steenbakkers van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel die de titel van koning van de Gilden Crans Meierijstad mag dragen. Joop, mag nu voor één jaar met het wissel koningschild naar buiten treden. Het is de bedoeling dat alle vier de gildes elkaar nóg beter leren kennen, dit willen ze doen door elk jaar bij een ander Gilde binnen Meierijstad deze dag te organiseren. Volgend jaar dan wordt het gezellige verbroederingsfeest in het jubileumjaar van Gilde Sint Catharina en Barbara in Schijndel gehouden. Hier zal op 8 september 2019 ook de Kleine Kringdag van de Dommelgroep worden georganiseerd.