Arno Verbakel schiet zich tot nieuwe gildekoning

Het Schijndels Gilde, heeft sinds zondag 20 september, weer een nieuwe Koning. Het was Arno Verbakel, die na 79 schoten het laatste stukje hout van de vogel naar beneden wist te halen. In verband met Covid-19, was het Gilde dit jaar niet aanwezig bij de eucharistieviering in de H. Servatiuskerk. Diaken Mari v/d Heijden, en tevens gildebroeder, heeft op de gildeaccommodatie een kort gebed gehouden over de apostel Petrus, en werd de houten vogel traditioneel ingezegend. De gildeleden liepen in optocht naar de schutsboom om daar vervolgens traditioneel om heen te lopen en op gepaste afstand van elkaar een couplet van hun gildelied te zingen. Nadat de versiersels van de oude Koning Ben van de Rijdt werden afgehangen, was het tijd voor het vrijen van de schutsboom. Dit gebeurde dit jaar door wethouder Goijaarts, en pastor Joe, namens het wereldlijke en kerkelijk gezag. Na het vrijen van de schutsboom konden de gildeleden voor de Koningstitel gaan schieten. Nadat er verschillende rondes voorbij waren begon het echt spannend te worden. Uiteindelijk was het Arno Verbakel, die de houten vogel naar beneden wist te halen. Na de installatie mocht de nieuwe Koning als enige, op zijn sokken over het vaandel van het Gilde lopen en werd hij vervolgens gepresenteerd aan Diaken Mari van der Heijden, die het koningspaar met mooie woorden toesprak. Voorgaande jaren gebeurden dit bij de pastorie, maar dit is i.v.m.Covid-19 dit jaar óók aangepast. Tot slot kreeg Arno Verbakel, namens het Gilde een vendelgroet aangeboden. Het Schijndels Gilde, kijkt ondanks de extra maatregelen die moesten worden genomen, toch op een geslaagde dag terug en werd de zonnige dag met het drinken van de koningswijn en een lekker hapje weer afgesloten.