Delegatie Schijndels Gilde gedenken overleden gildeleden tijdens Allerzielen.

Maandag 2 november jl. heeft een delegatie van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden herdacht tijdens Allerzielen. In voorgaande jaren liep het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Dit jaar was dit i.v.m. Covid-19 helaas niet mogelijk aangezien er dan groepsvorming zou zijn. Een delegatie heeft bij de zerken samen met pastoraalmedewerker en tevens gilde-lid de heer Anton Bijnen, herdacht. Vervolgens werden er kaarsjes op de zerken geplaatst van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Bij het herdenkingsveld werden kaarsjes geplaatst voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd of elders zijn begraven. Helaas was het dit jaar ook niet mogelijk om bij de herdenking in de H. Servatiuskerk aanwezig te zijn. Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel, hoopt volgend jaar weer met alle gilde-leden de overleden gildebroeders en gildezusters te kunnen gedenken.