Schijndels Gilde herdenkt overleden gildeleden en gildeverwanten tijdens Allerzielen.

Op dinsdag 2 november a.s. zal Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden en gildeverwanten herdenken tijdens Allerzielen.

Vanaf 15:30 uur zal het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht vertrekken naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Belangstellenden mogen achter het Gilde aansluiten en bij aankomst op het kerkhof naar hun dierbare lopen om deze persoonlijk te gedenken. Op de begraafplaats worden er gebeden worden voorgelezen die gemaakt zijn door pastoraal medewerker en tevens gildebroeder van het Gilde, dhr. Anton Bijnen.

Na de gebeden zullen op de grafzerken van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten gedenkkaarsen worden geplaats. Voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd of buiten Schijndel zijn begraven, komen gedenkkaarsen op het strooiveld te staan. Gildebroeder, en Diaken Mari v/d Heijden, zal de grafzerken zegenen.

Om 19.00 uur zal het Gilde aanwezig zijn tijdens de Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de Markt.