Ad kools nieuwe gildekoning Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Ad Kools 

Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel, heeft sinds zondag 25 september, weer een nieuwe Gildekoning. Het was Ad Kools die na 255 schoten het laatste stukje hout van de vogel naar beneden wist te halen.

De gildeleden waren s’morgens aanwezig bij de eucharistieviering in de H. Servatiuskerk. Aangekomen bij de gildeaccommodatie, liepen de leden en genodigden in optocht naar de schutsboom waar de houten vogel op werd geplaatst door de oude Koning . Vervolgens werd het gildelied gezongen. Nadat de versiersels van de oude Koning werden afgehangen, was het tijd voor het vrijen van de schutsboom. Dit gebeurde door wethouder Johan van Gerwen namens het wereldlijke gezag , Anton Bijnen , namens het kerkelijke gezag en vrouwen Haywig, Jetty Eugster van Bergeijk. Na het vrijen van de schutsboom konden de gildeleden voor de Koningstitel gaan schieten.

Nadat er verschillende rondes voorbij waren begon het echt spannend te worden. Uiteindelijk was het Ad Kools , die de houten vogel naar beneden wist te halen. Na de installatie werd er een vendelgroet gebracht door de vendeliers en mocht de nieuwe Koning als enige, op zijn sokken over het vaandel van het Gilde lopen. vervolgens werd hij gepresenteerd aan de vertegenwoordiger van de parochie Anton Bijnen die het koningspaar met mooie woorden toesprak.

Het Schijndels Gilde, kijkt terug op een spannende en zonnige dag, die met veel publieke belangstelling werd afgesloten met het drinken van de koningswijn.